江嵐客家文學專欄【前期文章索引】

台灣客人過五月節(8)

2010.11.07

以上各地ke訪問,全部保留受訪問者ke阿姆話原音:《竻瓜同吊瓜》共樣he《大黃瓜》,《月桃》he花蓮同南部腔,苗栗講《狗薑》,《划龍船同撐龍船》也he地方腔。

台灣客人過五月節(7)

2010.10.24

花蓮盡大ke特色he粽葉用芎蕉葉包ke

台灣客人過五月節(6)

2010.10.10

kha特別ke he,五月節該日,去河壩洗身仔搞水,m̀會pûn大人罵

台灣客人過五月節(5)

2010.09.26

佢兜東勢人mò插青(插艾仔、菖蒲)ke風俗。台中大安ke客家人,大部份he海陸人,佢兜ke粽仔kha特別,he用麻竹hap包ke長長ke甜粽,肚項包紅豆仔,日本話he a-chṳ-kí,這he盡特別ke所在值得研究佢ke來源。

台灣客人過五月節(4)

2010.09.12

苗栗部份:he吾ke故鄉,ngài小學四年生就有獨立thak粽仔ke經驗

台灣客人過五月節(3)

2010.08.29

竹北mò大河灞,故所oi看划龍船oi去桃園ke龍潭正有

台灣客人過五月節(2)

2010.08.15

客家人拜爺一定會獻茶、酒,尤其he酒做m̀得缺席,俗話講:「拜神mò酒跌mò筊。」

台灣客人過五月節(1)

2010.08.01

  五月節he客人三大節之一

文化中心

2010.07.18

文化藝術ke進步,m̀使守等舊教,正有進步ke空間mò m̀著,總he任何一樣事,基礎打m̀好,實力mò罅穩當,下二擺成功ke機會就較少,這正he ngài盡愁ke台灣教育。

蓮池塘ke故事

2010.06.27

好ke才華大家做得互相欣賞,m̀使一定oi自家擁有,做自家才情ke主人,正能成為真正ke哲學生活家

阿榮ke心事

2010.06.13

在一個艱苦ke山窩肚,有一間細細ke工寮,pûn漫天ke相思樹掩揪揪,全看m̀著屋跡,工寮肚核一對孤兒。

卡度小公主(下)

2010.05.23

ngài意外發現卡度ke細人仔特別靚,除忒大目珠以外,佢兜都有一撩秀氣ke雞卵面。

卡度小公主(上)

2010.05.09

埔里仁愛鄉有一ke卡度部落

喊花hong床ke人

2010.04.18

行過耕種人家,歸排ke籬笆楠楠吊吊ke燈籠花,逐蕊就還在該睡目。

八月半情事

2010.04.04

  打早hong床,朋友寄一隻大月公在電腦肚pûn ngài過中秋。

一日里長

2010.03.22

  今晡日又去做一日ke里長,庄頭庄尾滿奈就去巡巡仔,附近ke柚仔做盡摘淨哩,耕種人在柚仔樹下挖溝仔放肥料,婦人家戴等紅蘿花色ke笠嫲,在青油油ke羊角田肚項摘羊角,看啊過去,he一幅靚靚ke農村風景。

鳳珍ke咖啡

2010.03.07

宗教lâu政治he當主觀ke見解,he mò盡熟識ke朋友,ngài盡量m̀會同人談論這種敏感ke東西;飲茶lâu飲咖啡乜共樣,he依自家ke口味歡喜合意為原則,故所送人茶米lâu咖啡,就像he做人ke心舅共樣,yi難合人意。

過年

2010.02.28

逐年過年辦年貨,ngài總oi lâu吾朋友講笑:「還得人驚哦,外背滿奈都兵荒馬亂。」

想念ke季節

2010.02.14

對ngài來講,這位ke蓮花he pûn ngài思戀ke花,he吾ke相思花。

Ti台南過冬節

2010.01.24

俗話講:「冬節後,日影添長一線。」也就he陰陽交換ke日仔。

菜瓜棚

2010.01.10

  放暑假ke時節,菜瓜打到滿棚楠楠吊吊,菜瓜葉同油桐葉異像,大大葉青青,生角生角,一皮一皮仔重重疊疊,對瓜棚下背看仔上,盡像一粒一粒大大粒ke星斗,黃色ke花就像he光華華ke月光,一條一條ke菜瓜浸青,就像he得人惜ke細人仔,在該吊榥榥。

窗前ke白頭翁

2009.12.27

這隻跛腳ke白頭翁,仰般會毛茸茸又mò伴mò陣,佢算來邸奈位?敢有屋家人?在人生路項堵著風浪,敢mò半儕人好相惜?受到驚險敢mò人好投靠?

鳥仔大會

2009.12.13

打早,鳥仔七鼓八笛,在窗門前、屋簷下,m̀知開麼該大會

苦學四年見花開(下)

2009.11.22

花火在湖面ke天頂一蕊一蕊仔開花,該央時堵堵好mò落雨,花火開佇天頂映佇湖面,還有你看著當滿足ke面容,你緊講oi pûn ngài感受一下,有花當面開ke體驗

苦學四年見花開(上)

2009.11.08

看等先生在若ke學士帽頂高,lâu你撥穗,看你領到畢業證書ke時節,吾心肝肚ke感動,he你mò法度想像ke。

pûn七年生ke妹仔

2009.10.25

人生he透過不斷學習成長正會增長智慧ke;就像ngài輒輒講ke:「有盡多會寫詩ke人,mò一定he詩人;當多m̀會寫詩,續生活到怡然自在、恬淡清心ke人,定著he詩人。」

Pûn妹仔ke信仔

2009.10.11

知妳這禮拜考試kha mò閒,mò方便勞攪妳讀書ke時間,用最古老ke方法寫信仔pûn妳,可能kha方便兜仔,等妳有閒ke時節正看。

打造精緻ke心靈

2009.09.27

San總he嫌ngài ke生活品質mò罅精緻,輒常oi買兜精緻ke東西pûn ngài

青蓮(3)

2009.09.20

佢he一蕊盡靚盡靚ke蓮花,睡目ke時像觀音,開花ke時全世界就鼻得著佢ke清香,看得著佢ke笑容,其實佢正he吾ke驕傲哪!Ngài正he盡幸福ke阿姆!在吾心肝肚項日日就開等一蕊青蓮。

青蓮(2)

2009.09.13

舅姆lâu厥姨就講笑講:「恁會煮食,做得嫁人咧。」怡嫺顛倒講:「He哇,he合意ngài ke人,乜oi同吾姆當有話講正做得。」厥舅姆對嘴應仔去:「Ngài看哪,你下二擺嫁人ke時節,將就lâu若姆共下嫁過去好咧哪!」這句話一出,大家就謔到m̀會停動。

青蓮(1)

2009.09.06

「怡嫺」he吾ke滿妹仔,人講:「滿子滿嬌嬌,mò豬肉m̀食朝」,又講滿子食較有乳兼怕有影,從細就當惜佢,因爭佢老實又善良,故所對佢ke教育,同聰明又有主見ke阿姐mò共樣。

圓一隻尋根ke阿姆節(4)

2009.08.30

這he阿公阿婆ke故鄉,me he阿姆ke故鄉,做得企ti客家人ke山頭,跈等阿姆ke腳步,轉到阿姆出世ke所在,he阿姆ke幸福,me he吾ke幸運。

圓一隻尋根ke阿姆節(3)

2009.08.16

這片塚埔he相絲樹同油桐樹包等ke山林,細細粒黃黃ke相思花,吊到尖尖長長ke葉面,當像he韭菜煮粄圓,一個長來一個圓,黃泥土地透氣ke聲,he阿姆ke鄉音。

圓一隻尋根ke阿姆節(2)

2009.08.02

雖然he一個細細ke庄頭,ngài-teû看著一個家族ke原始生命,在這位緊延續落去ke精神,這he ngài-teû這轉對姐婆ke故鄉盡大ke收穫。

圓一隻尋根ke阿姆節(1)

2009.07.19

今年ke阿姆節,想oi陪阿姆轉去看姐婆ke胞衣跡同阿姆ke故鄉,解一下思鄉ke心焦,姐婆ke胞衣跡在台中后里,阿姆ke故鄉在苗栗銅鑼偎三叉ke所在,這ke提議,對阿姆節這隻日仔來講,he盡有意義ke議題。

阿細妹ke故事(4)

2009.07.12

厥老公阿雲mò法度接受阿姆過身ke事實,食矣兩罐太白酒,目視視仔視等厥丈人哀講:「天mò目珠,天mò目珠,死m̀著人矣!」意思he講,該死ke he阿細妹ke「卡桑」月妹,死m̀著人死到厥姆。

阿細妹ke故事(3)

2009.06.28

阿碌伯姆大嫲聲頦講:「M̀使在該假才過,ngài一粒米就m̀會pûn你,ngài這生人有目珠就mò-oi看若這片天。」

阿細妹ke故事(2)

2009.06.14

厥家娘看著就譴之之仔問講:「He麼人食飽恁閒,拿遮仔lâu禾埕tung到一窟一窟仔?」

阿細妹ke故事(1)

2009.05.31

阿細妹he台中ke客人,生來mò高,幼秀幼秀,白淨白淨,從細就pûn人做養女。佢pûn人做養女ke條件當特別,m̀-he因爭屋家窮苦正pûn人做養女ke

阿婆畜ke壁蛇

2009.05.17

暗晡頭就會看著窗仔門邊爬上爬下ke壁蛇,十過公分長,淺灰色ke皮,長長ke尾,阿哥講該he「單眼皮的冷血傢伙」

阿婆ke菜園

2009.05.03

阿婆ke菜園有一個名仔,安到「芹菜園」。

《阿婆个菜園》到底種了恁多麼个?

2009.04.19

文學家有一個像細人仔ke天真、像阿姆ke溫柔,加上細心細意ke觀察、熱愛生命ke感情,還oi有一支正直ke筆、抽間(積極)ke行動力,正能寫出一篇篇觸動人心善良面ke文章。

客家發風吹──硬頸江秀鳳(Holo)

2009.04.05

台灣文學史nih有幾個出名ê小說家是客籍—ē,kiám-chhái是客人ē文學恩賜khah足,m̄-koh chiah chē文學大老,罕得讀著in ē客文書寫作品。

莽野密林行出路──序江嵐散文集

2009.03.22

江嵐這本「阿婆ke菜園」,用親切母語,寫親長故鄉,「菜園絲瓜,情愛綿綿」,因親情最能浮現母語魅力,因母語親情傳真入心。

山肚來ke細阿哥è 第八集

2009.03.08

講到阿成買屋ke事情,蓮花顛倒比阿成還較暢,thèn等阿哥同阿成看前看後,意見一千擔

山肚來ke細阿哥è 第七集

2009.02.22

he做得買一間屋,lâu阿姆接出來het,阿姆就做得m̀使在山肚食苦,m̀過,算來買屋需要幾多錢?lià正he盡愁ke所在。

山肚來ke細阿哥è 第六集

2009.02.08

老古人講過:「交官窮,交鬼死,交著牛販食了米」,交朋友看對象一等重要,總he:「thèn著覡公學打醮,thèn著和尚學唸經。」做m̀得mò細義。

山肚來ke細阿哥è 第五集

2009.01.25

阿成洗身腳出來,堵堵好堵到老虎哥ke老妹蓮花,teû等一碗燒湯來,一ke出外ke細阿哥è,頭一擺受到生份人án熱情ke照顧,續phài-se到面紅紅,蓮花看到阿成面紅紅,láu到kì發燒

山肚來ke細阿哥è 第四集

2009.01.04

阿成算算è,自家khâi一擔,扣忒工錢,割價lâu賣出ke價數,還有一息利頭,試到算得和,就lâu所有ke錢拿出來買鹽。

山肚來ke細阿哥è 第三集

2008.12.21

村長像做官人樣è,講到口潾波白,金光罩頂。

山肚來ke細阿哥è 第二集

2008.12.07

庄頭出現一ke生份人,大家就停下來看等kì,又看kì手項牽等ke山羊,阿成分án多人準猴è看,續有teû-è phài-se-phài-se,面紅紅。

山肚來ke細阿哥è 第一集

2008.11.23

老古人有講:「敢去就一擔樵,m̀敢去就屋家愁!」

Chhia-vuk chhṳ̀-thòng...謝屋祠堂

2008.10.26

Lióng-pak-làng-ngièn ke li̍t-sṳ́
兩百零年ke歷史
he hiông-fó mò-thôn ke sṳ̂-ngiam
he香火無斷ke思念

ngi-mìn-yà...義民爺

2008.10.12

vang-lo̍k-hi ke chûng-liòng
橫落去ke忠良
he vû-thiên-am-thi ke hiet-súi
he烏天暗地ke血水

Van-tân yin-siong...萬丹印象

2008.09.28

yit-kûng yi-kiûng ke kiûng-cheû
一弓一弓ke芎蕉
he â-pâ yit-thok yit-thok ke hî-mong
he阿爸一托一托ke希望

Kin-sṳ-thìn...敬字亭

2008.09.14

Yung chhòng-chhòng-yén-yén ke kin-yi
用長長遠遠ke敬意
ngiâm-hí yit-chông khiu-sṳ-chṳ́
拈起一張舊字紙

Sàng-mùn-ngoi ke thai-hò-pa...城門外ke大河灞

2008.08.31

Sîm-kôn-tú ke sôn-súi à
心肝肚ke酸水啊
he thú-thi seû-fa-put-liòng ke chṳn-theù
he土地消化不良ke症頭

Ló-yùng.Chhòng-kiê...老榕.長街

2008.08.17

Pak-kûng-hâ ke ló-yùng-su
伯公下ke老榕樹

你 he我一生人ke新娘 下集

2008.08.03

有人包紅包,有人包白包,有人買禮服oi分佳灣老行嫁(出殯)ke時節著ke,me有人買花又送禮。因爭liá he頭一擺,大家就m̀知oi仰般做kha適(tit)當,故所各打各ke鼓,各吹各ke角,各人用自家ke誠意來送佳灣盡尾一程路ke禮數。

你 he我一生人ke新娘 上集

2008.07.20

大家你一句我一句,句句就唸仰會m̀使量早兜仔來檢查,拖到昏忒,正來分大家愁!千和看著當m̀盼得,煞煞行過來擋在佳灣ke眠床頭,拜託大家m̀好再ko駡佳灣了,佢講:「he oi駡就駡我好了」,千和ke m̀盼得分兩片ke爺哀看到想笑,大家就駡m̀落去吔!

Chung-é...粽仔

2008.07.06

Chung-é he kiâng hòn ke thai-khiêu-mà
粽仔he驚寒ke大箍嬤

Chak sên-é ke ngìn...摘星仔ke人

2008.06.22

Tén sṳ̂-ngìn kóng-tó
等詩人講到
Sên-é lô thu-sṳ̂-fâ
星仔lô菟絲花
Kì chang kín-kok
佢正警覺
Ke hài-sâng chhiu chhôi ngài ke sû-ka
該鞋聲就在我ke書架

Â-phò ke sú-pha...阿婆ke手帕

2008.06.08

Chak yit-lûi ngiu̍k-làn-fâ
摘一蕊玉蘭花
Mén-tó Â-phò ke sú-pha
愐到阿婆ke手帕

Sîm-lìn lî-hàng...心靈旅行

2008.05.25

Kiang-theù ngoi ke fûng-kín
鏡頭外ke風景
Khiùn sàn chên-mìn ke sâng-seu
群蟬爭鳴ke聲哨
Han-thong fung-fòng-sàng ke chhû-ha
撼動鳳凰城ke初夏

Tui-ngièn...對年

2008.05.11

Hiûng-chhièn ke sṳ̍p-sṳ-ka
胸前ke十字架
He fa-m̀-khôi ke nui-sông
He化m̀開ke內傷

Yi̍t-cham...驛站

2008.04.27

Ká-sṳ́ yá he yit-ke yi̍t-cham
假使這he一個驛站
Ngài kâm-ngien chhôi yá tén ngì
我甘願在這等你
Tén ngì tai ngài chón-hi ke-vi
等你帶我轉去該位
Yû Â-mê-fa ke só-chhai
有阿姆話ke所在

Fûng-sṳ̀-yí..風時雨

2008.04.13

Lùi-kûng lùng-lùng kung-kung fat-sin-thí
雷公礱礱公公發性體
Ngiap-lang phi-li-pha-la cheu-kông-sien
聶爧霹靂啪啦照光線
Yit-chhṳn thai-yí tui û-sân-theù ke-phién
一陣大雨對烏山頭該片

Lien sân ke chṳn-theù...戀山ke症頭

2008.04.06

Chhû-chhû ke yí yit-thiàu yit-thiàu
粗粗ke雨一條一條
Chhiong chû-liàm yong-é
像珠簾樣仔
Châ-tén yén-fông ke sân-theù
遮等遠方ke山頭

Ngiu̍k-làn-fâ...玉蘭花

2008.03.16

Sàng-sṳ̀ he muk-chṳp siông-tui
成時he目汁相對
Sàng-sṳ̀ he chṳ́-ôi tui-siong
成時he子女哀對相
Ngiu̍k-làn-fâ ngit-ngit yung chhṳ-kâ ke seu-yùng
玉蘭花日日用自家ke笑容
Ôn-vi kì lióng-sà
安慰佢兩儕

Chên-vùn-hâi ke kô-sâng...曾文溪ke歌聲

2008.03.02

He má-sà chhôi-yá tiâm-chhin ke ngie̍t-ya thàn-chhong
he麼儕在這恬靜ke月夜彈唱
Yit-phô yit-phô tui yén-yén ke am-ya chhòn-lòi
一波一波對遠遠ke暗夜傳來