《江嵐客家文學專欄》

| | | 轉寄

苦學四年見花開(上)

  看等先生在若ke學士帽頂高,lâu你撥穗,看你領到畢業證書ke時節,吾心肝肚ke感動,he你mò法度想像ke。

  這四年來,你白手捉魚,靠自家ke力量,省食省用,拈長拈短,省起來ke錢銀繳學費;做學生仔本來就yi難尋到專職ke頭路,故所你總he做臨時工算時間ke事,一點鐘一點鐘用體力換來ke錢,逐隻月領著月給,第一件事情就he先藏下學期ke學費,學費扣忒,賸mò一萬ke銀,oi食oi著、oi交通費,還oi紅白帖仔同燒燒冷冷ke醫藥費。這四年來,你出過幾下擺車禍,盡大ke一擺,一暗晡換兩隻大醫院,醫忒嫩半年正好,m̀過,留下來腳項ke疤m̀會好,he你盡遺憾ke事情。阿姆在後背m̀知流忒幾多目汁,愁忒幾多白頭那毛,逐擺見面,總he笑頭笑面出現在若面前,m̀想pûn你愁慮。這段時間oi承蒙林阿姨,mò論出日頭也he落大雨,總he帶等你去pûn先生看,驚痛ke你,逐擺堵著醫生lâu你換藥仔ke時節,你就噭到大嫲聲,pûn林阿姨試著當難為情,真經辛苦林阿姨細心細意ke照顧;講起來,你該擺車禍做得lâu險險綿忒ke腳醫好,林阿姨ke功勞盡大,你一生人就oi記得阿姨ke人情正好。

  你逐日七早八早就hong起來上班,一下班也mò怕先食一息東西,就趕學校ke交通車上課,一點鐘長途ke交通車肚項,你總he oi lim一下目,正能補一下精神,旦旦mò食夜就去上課上到半夜,再過坐一點鐘ke車轉到你放機車ke所在,正騎車仔轉,到屋就超過十點半哩,身腳洗洗仔又超過十一點零,he再過洗一下頭那毛,又食一下m̀知he食夜也he食點心ke飯,mò過十二點就mò目好睡;第二日又oi七早八早hong床上班,實在pûn人當m̀盼得。

  想著你四年來所受ke辛苦,吾心肝就會糾筋。

  當然四年乜m̀ he恁順序,大學一年生ke時節,因爭頭路難尋,你就在學校做先生ke助理,朝晨六點足亢床,騎50ccke機車,赴八點上班,路頭當遠,pûn人盡m̀放心,ngài日日就心肝吊等過日仔;做先生ke助理文武就oi曉得,電腦、打字、計劃報告、尋資料、扐(le̍t)書、影印教材等等,還oi出出入入做先生交待ke事情。一直做到出車禍,mò法度請長假正來辭職。尞mò幾久,你腳跛跛仔又去尋事做,這擺有貴人幐手,朋友惠茹同你尋著一份店員ke頭路,這事頭有較穩定,一做就做三年零。這三年乜mò好平平安安過日仔,大二oi升三年該年ke暑假,若爸續旋旋風來過身,這件事情,對一個恁後生,mò麼該生命經驗ke你來講,he生命肚承擔m̀起ke重量。又因爭屋家人手少,事事項項都oi你親身去做,你開始承擔起做長女ke責任,一來m̀盼得若爸恁後生就來過身,流等目汁,滿奈就同人請教,希望做得同若爸ke喪事辦來圓滿,m̀好失人禮。

  生來秀氣秀氣嬌詩拔拔仔ke你,一夜之間,看等你變大人,公司ke喪假又有限,尞日mò罅用,故所你oi上班又oi一日三餐去殯儀館,你打早就曉得買便菜飯去lâu若爸上香,逐擺就比ngài同若老妹先到,透當晝,m̀怕自家有食mò食,就擐兜水果餅仔去祭拜,暗晡頭ke時間較好約,旦旦he三子哀共下過去上香。有一日,你買若爸盡好食ke名產去拜佢,到天光打早,你去換祭品ke時節,續發現著禮盒肚項少忒幾下垤餅仔,你遽遽打電話pûn ngài,嚇到半生死,ngài遽遽安慰你講:「M̀使驚,m̀使愁,你知知若爸平時就異好交朋友,定著he佢有交著新朋友,故所請厥朋友食恁好食、恁有名ke餅仔。」接等又同你講:「你he mò介意,就放等繼續拜,pûn若爸風神一下,請厥ke新朋友。」你真經mò收走,繼續放等拜若爸。你乜試到pûn若爸請人客食,當有面子、當歡喜。等到暗晡夜,恩見面ke時節,ngài正老實lâu你講,你拜ke he台中當有名ke名產,又當貴,有人在靈堂前面行過去,看著當想食,故所m̀ he pûn流浪漢拿去食,就he顧夜ke人食忒咧,你聽著真實ke原因以後,就做驕搥ngài,緊講:「媽媽盡得人惱,害ngài恅到爸爸有食到ngài拜ke東西,害ngài暢一下。」