《江嵐客家文學專欄》

| | | 轉寄

過年

 逐年過年辦年貨,ngài總oi lâu吾朋友講笑:「還得人驚哦,外背滿奈都兵荒馬亂。」

 在台北過年ke時節,因為上班ke原故,定著oi等到三十暗晡正放嫽,盡尾日正有時間好辦年貨,臨時赴及,盡多東西oi採買。Ngài這兜職業婦女,盡會在上班時間順續款私家,過年期間m̀管he銀行、郵局、菜市場、百貨公司、美容院……滿奈就he人山人海,人尖人、貨堆到比山還較高,等你擐到大包細包ke時節,盡冤枉ke he有錢就喊m̀到計程車,著等狹裙套裝高踭靴ke上班族,手項擐等大擐細擐ke雜細,he一個盡生趣ke畫面。M̀過,ngài總會當有效率辦好這兜事情,甜粄、發粄、菜頭粄ngài會先註文好勢,金香炮燭me會先打電話麻煩店頭家準備好勢,等ngài過去納錢就做得擐走,毋使耗時間在該等,lâu細人仔買新衫,拚屋拚灶做得提前,買年菜正he大麻煩,青菜定著oi等到三十日正買,粄仔me共樣,三十打早oi先去市場買菜、買水果。

 前一暗晡還oi去買當多花,ngài想ngài前生人怕he花精來出世ke,除忒陽台種ke花就算咧,還oi買喜氣洋洋ke應景年花,歸屋間滿奈就he花,花香滿廳堂,目珠擘開來就看著花ke笑容,鼻等花ke香氣睡目,有一種天上人間ke趣味。大家就知ngài oi花成痴,年下仔me會有人送盆景過來,反正吾ke人生lâu花同咖啡分m̀開,浪漫又固執。

 客家人對伯公盡敬重,定著會先去拜伯公,上家下屋提早拜年,大家就恭喜來恭喜去,歸伯公下鬧熱煎煎仔,大人細子蘿格牲儀備辦到盡澎湃:「恁久mò看著,孫仔就恁高矣。」有兜人在外位做事,難得過年轉來,有ke新心舅,就單淨結婚該日看著一擺定定,路項相堵頭就認m̀識哦,難得拜伯公ke時節還做得順續認親,你講客家人he m̀ he盡會相惜。拜阿公婆,三牲五禮不可少,甜粄、發粄、菜頭粄,糖仔、麻粩、星仁糖,柑仔、黃梨同蘋果,還oi準備兩粒結紅綵ke年柑磧神桌,金黃色代表金銀財寶好年冬,聽講拜爺oi用圓圓ke供果,表示圓滿,m̀知he奈位傳來ke風俗,總he圓滿最好。除忒以上有講著ke供品外,還oi準備雞盤、封肉、長年菜、竹筍、魚仔、蘿蔔湯,一大鑊米飯lâu碗筷,汽水同酒不可缺,對這時起三日三夜mò斷香。

 團圓飯食飽,就開始發紅包,阿公坐佇廳下食菸,阿婆手項拿等歸大疊ke紅包,阿婆mò輸像開銀行樣仔,分紅包盡大出手,別人仰般發紅包ngài m̀知,吾屋家he對盡細ke開始發,新出世ke新丁子盡紅,自古就有母以子為貴ke風俗,新丁子有先拿紅包ke權利,連做阿姆ke me共下先拿到第一隻紅包。這時,大家就會喔喔喊,lâu氣氛炒到熱噴噴仔,阿公阿婆ke紅包,歸屋家人大大細細總下有,m̀會跌忒一儕人。再過來he回敬,賴仔同心舅共下包磧年錢分爺哀,倆公婆倆公婆共下來,賴仔、心舅ke磧年錢大部份就比爺哀包ke較大包,he有孫仔、孫心舅ke me會來回敬,結婚過ke就算大人,吂結婚ke mò限制,隨自家ke意就做得,mò包也mò相干,m̀過,旦旦都曉得在過年時節包分世大人紅啊咧,這he客人一路里來ke禮教。細人拿著磧年錢就出去打紙炮、打紙牌,搞到m̀知人,he mò喊轉來睡目,就搞到m̀知好上眠床;大人泡茶食瓜子,打嘴古、講政治,婦人家在灶下mò閒到捩捩轉,mò到半夜就mò停手,盡辛苦,m̀過,收到紅包ke燒暖,做得lâu一年ke疲勞消除淨淨,故所恩哩ke紅包文化,還he有情有義,異生趣ke禮俗。

 客家人還有一個特別ke禮俗,年初一朝晨oi食齋,意思he年初一食齋就代表歸年仔就食齋,食齋還有食齋ke智慧唷。食芹菜表示勤勞,鹹菜he同人攞(lô)得,和諧ke意思,芥菜he聰明有計,豆腐食了就大富大貴哪,食豆腐乾就做得升官發財,發粄代表發財ke意思,蘿蔔粄he好彩頭表示好運到啦。當晝又還oi食蔥仔,食咧會聰明巧巧,蒜仔食咧就會籌也會算,韭菜食咧就做得長長久久,食這兜菜做得分大家一年順序大平安,碗筷加一雙he希望再過添丁ke意思,故所客家人盡有智慧唷!

 年初二轉外家,大包細包ke等路,阿公阿婆還oi炆糯飯分你帶轉去,淺黃色ke糯飯,有香香ke弓蕉油羴(hien),糯飯面項有香到分你流口涎ke白麻仔,大家就盡訶腦客家人ke糯飯又靱又香當好食。阿哥也he老弟,成時he外甥仔會駛車來載,這he客人ke禮貌,阿姑轉外家he大事,阿舅、舅姆、表哥、表姐全部就會圍過來,轉外家ke心情,做妹仔ke人正知得,一種轉外家做嬌ke幸福滋味,he人間盡靚ke禮遇,故所人講婿郎he「嬌客」原因就在這位。

 轉外家了後,就oi遽遽轉屋家準備,跈等就有親戚朋友來行春,還有盡多社會社團,來來往往ke親朋好友會來嫽,立法委員、縣議員lâu縣長、市長me會在過年時節來坐嫽。M̀過,堵著同學、朋友就盡鬧熱,mò在這食晝、食夜,就mò算好朋友,還oi lâu後生時節ke古老事情搬出來溜麵線,等老朋友、老同學轉去,該兜青春少年ke輕狂事,續變做子女拿來消遣阿爸阿姆ke點心。

 對一個職業婦女來講,四、五日ke年假真經mò罅用,過一ke年,對ngài兜來講像he脫忒一層皮。初五開張,行入辦公室,大家嘴項講:「恭喜,恭喜,紅包收幾多?」逐儕就哀哀鯽鯽,喊腰骨軟痛,痶死了。細人過年著新衫、收紅包,婦人家過年做到喊m̀敢。

     2007年在西拉雅柚仔樹下過年 (登佇台文戰線)