《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_4, Lun Fap-li̍t

5:17 “Mo̍k sióng Ngài lòi he oi fi-thet li̍t-fap lâu siên-tî ke kau-hiun. Ngài lòi m̀ he oi fi-chhù kì-teû, he oi sṳ̀n-chhiòn kì-teû ke yi-ngi.
5:18 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, Thiên-thi han chhôi, li̍t-fap yit-pit yit-va̍k yit-thin mò fi-thet, chhṳ̍t-to van-sṳ ke kiet-mî.
5:19 Chúng-he chhiu-son vì-fam chui-se ke yit-thiàu kie-min , yu án-ngiòng lòi kâu ngìn, chhai thiên-koet yit-thin chhṳ̂n-cho chui-se ke ngìn; thán-he chûn-sú fap-li̍t,yu chiông liá-ke lòi kâu ngìn, chhai thiên-koet pit chhṳ̂n-cho chui thai.
5: 20 Ngài lâu ngì-teû kóng,na ngì-teû mò pí kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chûng-sîm, ngì-teû chhiu m̀-sṳ́ sióng-oi ngi̍p thiên-koet.