《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_5, Lun Fat-khién

5: 21 “Ngì-teû sṳt thâng-ko yû tui kú-ngìn kóng :‘M̀ hó chhṳ̀ ngìn; thai-fàm chhṳ̀ ngìn chá, chhiu oi su fap-li̍t sṳ́m-phan’
5: 22 m̀-ku Ngài lâu ngì-teû kóng, thai-fàm má-ngìn tui kì-ke hiûng-thi fat-khién, kì chhiu oi su sṳ́m-phan; ká-sṳ́ yû ngìn ma kì-ke hiûng-thi ‘Fan-thúng’ke, liá-ke ngìn chhiu oi sông fap-yen; ká-sṳ́ yû ngìn ma hiûng-thi ‘Ngong-é’ ke, kì chhiu miên-put-liáu su thi-ngiu̍k ke fó seû.
5:23 Chúng-he ngì ká-sṳ́ chhai chi-thàn-chhièn hièn ngì-ke lî-vu̍t pûn Song-ti ke sṳ̀-chiet, chhai ke-vi sióng-hí ngì hiûng-thi lâu ngì yû hiàm-hi,
5: 24 chhiu oi chiông ngì-ke lî-vu̍t liù chhai chi-thàn men-chhièn, siên hi lâu ngì-ke hiûng-thi fò-hó, yèn-heu chang lòi hien ngì-ke li-vu̍t pûn Song-ti.
5: 25 “Na-he yû ngìn oi ko ngì, chhiu oi pá-ak sṳ̀-kiên lâu kì fò-hó; na-he-mò ,ngi̍p-hi fap-yen yî-heu,kì chhiu voi chiông ngì kâu pûn fap-kôn, fap-kôn kâu pûn fap-kín, koân ngì ngi̍p kâm-ngiu̍k.
5: 26 Ngài sṳt-chhai lâu ngì kóng, ngì ke fa̍t-kîm màng na̍p-chhîn, m̀-sṳ́ sióng-oi chhut ke thi-fông.