《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_3, Yàm lâu Kông

5: 13 “Ngì-teû he ngìn-kiên ke yàm ; yàm ká-sṳ́ sṳt-thet kì-ke mi, oi yung mak-ke lòi sṳ́ kì chai hàm nè? Ki-yèn sang-cho fi-vu̍t, chṳ́-yû fit-thet, pûn ngìn lòi chhien-tha̍p.
5: 14 “Ngì-teû he sṳ-kiên ke kông. Hí chhai sân-táng ke sâng he mò fap-thu châ-hí-lòi.
5 :15 Mò ngìn tiám-tên piong chhai teú-tái-hâ, yit-thin he piong chhai tên-thòi-táng,lòi cheu-tó chhiòn-kâ ke ngìn.
5 :16 Ngì-teû ke kông ya yin-kôi cheu chhai ngìn ke mien-chhièn, sṳ kì-teû khon-tó ngì-teû ke hó hàng-vì, chhiu chón yùng-kông pûn ngì-teû chhai thiên-táng ke Â-pâ.