《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_2, Thò-nan Hi Âi-khi̍p

2:13 Kì-teû chón hi heu, Chú ke sṳ́-chá chhai mung-chûng hiong Yok-sit hién-hien kóng : “Hong hí-lòi , tai se-ngìn-è lâu Kiâ â-mê cheú hi Âi-khi̍p, he̍t chhai ke thi-fông, tén Ngài lâu ngì chṳ́-sṳ; yîn-vi Hi-li̍t sióng-oi sat-hoi Kì.”
2:14 Kì chhiu hong hí-lòi, sên-ya tai se-ngìn-è lâu Kiâ â-mê hi Âi-khi̍p,
2:15 hiet chhai ke vi, chhṳ̍t-to Hi-li̍t ko-sṳ̂n: liá-ke sṳ yin-ngiam Chú chia siên-tî ke fa, chit he kóng : “Ngài sṳt ham Ngài ke chṳ́ chhut Âi-khi̍p.”