《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_5 Fu-seu Fî-li̍t lâu Nâ-than-ngia̍p

約 1:43 Yu ko yit-ngit Yâ-sû sióng-oi hi Kâ-li-li, chhiu chhìm-tó Fî-li̍t, lâu kì kóng: “Lòi thèn Ngài.”
約 1:44 Fî-li̍t he Pak-soi-thai-ngìn,lâu Ôn-tet-lie̍t Pí-tet thùng-hiông.
約 1:45 Fî-li̍t chhìm-tó Nâ-than-ngia̍p, chhiu lâu kì kóng: “Mô-sî chhai li̍t-fap lâu chung-siên-tî só ki ke sâ, ngài-teû ki-yèn chhìm-tó-lé, chhiu-he Nâ-sat-le̍t- ngìn, Yok-sit ke lai-é Yâ-sû.”
約 1:46 Nâ-than-ngia̍p chhiu tui kì kóng: “Yû mak-ke hó-ke voi chhiùng Nâ-sat-le̍t chhut mâ?” Fî- li̍t lâu kì kóng: “Lòi khon.”
約 1:47 Yâ-sû khon-tó Nâ-than-ngia̍p tui Kì hàng-ko-lòi, chhiu chṳ́ kì kóng: “Khon â ! Sṳ̍t-chhai he Yî-set-lie̍t-ngìn, sîm-chûng mò kúi-cha ke!” Nâ-than-ngia̍p chhiu tui Kì kóng: “Ngì ngióng-voi sṳt Ngài?”
約 1:48 Yâ-sû en kì kóng: “Fî-li̍t màng ham ngì, ngì chhai vù-fâ-kó su-hâ, Ngài yí-kîn khon-tó ngì.”
約 1:49 Nâ-than-ngia̍p en Kì kóng: “Lâ-pí, Ngì he Song-chú ke Lai-é; Ngì he Yî-set-lie̍t ke vòng.”
約 1:50 Yâ-sû en kì kóng,yîn-vi Ngài lâu ngì kóng: “Ngài khon-tó ngì chhai vù-fâ-kó su-hâ, ngì chhiu sin mé? Ngì voi khon-tó pí-liá kien-thai ke sṳ-chhìn.”
約 1:51 Yu lâu kì kóng, Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng: “Ngì-teû voi khon-tó thiên-khôi, yû Song-chú ke chung-sṳ́-chá, chhai Ngìn-Chṳ́ sṳ̂n-hong sông-hi hâ-lòi.”