《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 chông_02 Fù-piên ke Yit Thai-khiùn Ngìn

3:7 Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù chhiu lì-khôi ke-vi hi-to Kâ-li-li-fù ke-phién hi, yû yit-thai-khiùn ngìn thèn-tén kì-teû, liá-teû ngìn he tui Kâ-li-li,Yù-thai,

3:8 Yâ-lu-sat-lâng, Yî-thú-mâi, Yok-tan-hò ngoi, lâu Thai-ngì lâu Sî-tun fu-khiun ke sàng-sṳ lòi ke. Yâ-sû só hàng ke sṳ pûn kì-teû thâng-tó, ku-só chhiu lòi thèn Kì.

3:9 Yâ-sû tui Kià mùn-thù kóng : “Yîn-vi chung-ngìn lòi thèn Ngài, chhiáng chún-phi yit-chak sòn, miên-tet thai-kâ khi̍t-tén.”

3:10 Yîn-vi Yâ-sû yí-kîn yî-hó chhin tô phiang-ngìn, só-yû pot-phiang ke ngìn, chhiòn-phu sióng-oi chiâm-to theù-chhièn lòi miâ Kì.

3:11 Ke-teû pûn sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn, yit-ha khon-tó Yâ-sû, chhiu phuk chhai Kì mien- chhièn, fû-ham kóng : “Ngì he Song-chú ke Lai-é.”

3:12 Yâ-sû ngiàm-ngiàm kim-chṳ́ kì-teû, m̀ hó chiông Kì ke miàng chhòn-chhut-hi.