《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_03 Thai Châi-nan

24:15 “Ngì-teû khon-tó siên-tî Tan-yî-lî só kóng ke-teû ‘Fí-me̍t-sin tet-ngìn-nâu ke tûng-sî’, khî chhai sṳ̀n-sṳn ke só-chhai ke sṳ̀ (thu̍k ke ngìn chhiu-oi mìn-pha̍k liá-ki fa ke yi-sṳ),
24:16 ke-sṳ̀, chhai Yù-thai thi-khî ke ngìn, oi cheú-hi sân-táng phit-nan;
24:17 chhai vuk-táng ke ngìn, m̀-hó hâ-lòi ngi̍p-hi vuk-tú nâ tûng-sî;
24:18 chhai thièn-tú ke ngìn, m̀-hó chón-hi nâ kì-ke ngoi-sâm.
24:19 Ke-teû ngit-è, fài-thôi ke fu-ngìn-kâ, lâu pûn ô-ngâ-é sṳ̍t-nen ke â-mê chhiu chhám lé !
24:20 Ngì-teû chho̍k oi khì-khiù Song-chú, m̀-hó pûn ngì-teû chhai hòn-thiên, fe̍t chhai Ôn-sit-ngit phit-nan.
24:21 Yîn-vi ke-he pit yû ke thai châi-nan, chhṳ chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi,màng-sṳt yû án thai ke châi-nan, chiông-lòi ya m̀-voi chai yû.
24:22 Na Song-chú m̀-chhièn kám-seú ke-teû châi-nan ke ngit-è, chhiu mò ngìn nèn tet kiu. Chúng-he Kì vi-chho̍k só kién-sién ke ngìn, Kì chhiu yit-thin voi kám-seú ke-teû ngit-è.
24:23 “Ká-sṳ́ yû ngìn lâu ngì-teû kóng : ‘Khon-â! Kî-tuk chhai liá-vi, fe̍t Kî-tuk chhai ke-vi,’ ngì-teû m̀-hó sin.
24:24 Yîn-vi chiông-lòi yû ká Kî-tuk lâu ká ke siên-tî voi chhut-hien, kì-teû voi hàng thai sṳ̀n-chiak lâu khì-sṳ; chhin kì só nèn lòi mì-fe̍t Song-chú só kién-sién ke pak-siang.
24:25 Khon-â ! Ngài yû lâu ngì-teû siên kóng-ko lé.
24:26 “Na-he yû ngìn tui ngì-teû kóng : ‘Khon-â ! Kì he chhai khóng-yâ,’ngì-teû m̀-hó chhut-hi; ‘Khon-â! Kì he chhai vuk-tú,’ ngì-teû ya m̀-hó sin.
24:27 Yîn-vi chhiong ngiap-lang yit-yong, yit-ha-é chhiu tui thiên ke tûng-phién cheu-to sî-phién hi, liá pit-thin he Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm án-ngiòng.
24:28 “Sṳ̂n-sṳ̂ chhai nai-vi, yîn-tiâu ya pit-thin chhai ke chhi-si̍p.