《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_01Yi-ngièn Sṳn-thien ke Fí-me̍t

24:1 Yâ-sû tui Sṳn-thien chhut-lòi, Kì-ke mùn-thù hàng-chhièn-lòi chṳ́-tén Sṳn-thien ke kien-chuk ham Kì khon.
24:2 Yâ-sû en kì-teû kóng : “Ngì-teû kám-kóng m̀-chhièn khon-tó liá-teû kien-chuk mâ? Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, chiông-lòi chhai liá-vi mî-yit-ke sa̍k-theù chhiòn-phu voi pûn ngìn chhak-hâ-lòi, mò yit-khoai sa̍k-theù voi thia̍p chhai nang-ngoi yit-khoai ke táng-kô.”