《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 18, chông_01, Má-ngìn Chui Ví-thai

18:1 Ke sṳ mùn-thù chhiu lòi mun Yâ-sû kóng : “Chúng-he chhai Thiên-koet tî-poi má-ngìn chui ví-thai nò?”
18:2 Yâ-sû ham yit-ke se-ngìn-è lòi, sṳ́ kì khî chhai kì-teû ke chûng-kiên,
18:3 chhiu kóng : “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, chhù-fî ngì- teû pien-to chhiong se-ngìn-è yit-yong, ngì-teû chhiu m̀-sṳ́ sióng-oi ngi̍p Thiên-koet.
18:4 Chhiong liá-ke se-ngìn-è án khiâm-pî ke, chhai Thiên-koet tî-poi chhiu he chui ví-thai ke.
18:5 Ya put-lun má-ngìn, yîn-vi Ngài-ke miàng lòi chiap-na̍p yit-ke chhiong liá sè-ngìn-è ke, chit-he chiap-na̍p Ngài.