《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_4, Fi-thòng Kón-lî-yèn ke Moi-é lâu Hiet-leu ke Fu-ngìn-kâ

9:18 Yâ-sû tui kì-teû kóng liá-ke fa sṳ̀, yû yit-ke Yù-thai-ngìn fi-thòng ke kón-lî-yèn hàng-chhièn lòi pai Kì, kóng : “Ngài-ke moi-é liá-ha chang ko-sṳ̂n, khiù Ngì lòi hi miâ kì ke sú, kì chhiu yit-thin voi fán-sâng ko-lòi.”
9:19 Yâ-sû chhiu hí-sṳ̂n, thèn kì hi, Kì-ke mùn-thù ya khung-ha hi.
9:20 Khon-â! Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, pot hiet-leu-phiang sṳ̍p-ngi-ngièn kiú, kì hàng to Yâ-sû ke heu-poi, miâ Kì-ke sâm-mî.
9:21 Yîn-vi kì sióng kóng , ngâi ká-sṳ́ miâ-tó Kì-ke sâm-mî, chhiu yit-thin tet kiu.
9:22 Chúng-he Yâ-sû chón-sṳ̂n khon-tó kì, chhiu kóng : “Moi-é â, ngì ôn-sîm, ngì-ke sin-sîm kiu tó ngì ló.” Fu-ngìn-kâ chhiung chhai ke sṳ̀ chhiu hó lè.
9:23 Yâ-sû ngi̍p to ke kón-lî-yèn ke vuk-hâ, chhiu khon-tó chhôi tha̍k-é ke ngìn, lâu chung-ngìn lon-chhàu-chhàu,
9:24 chhiu kóng : “Ngì-teû chhiòn-phu chhut-hi,yîn-vi liá se-â-moi-é m̀ he sí-thet, he soi-muk thin-thin.” Kì- teû chhiu seu Kì.
9:25 Kiuk chhut ke-teû ngìn yî-heu,Yâ-sû chhiu ngi̍p-hi, khiên se-â-moi-é ke sú; kì chhiu hong hí lòi.
9:26 Liá-ke miàng-sâng chhòn-phien ke thi-fông.