《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_5, Ngài M̀ Sṳt Ngì-teû

7:21 “Thai-fàm ke-teû ham Ngài ‘Chú â, Chú â,’ ke ngìn pin m̀-he lung-chúng voi ngi̍p Thiên-koet; thu̍k-he hàng Ngài Thiên-Fu chṳ́-yi ke ngìn chang tet ngi̍p.
7:22 Ma̍t-ngit lòi ke sṳ̀, chhin tô ngìn tui Ngài kóng : ‘Chú â, Chú â !’ Ngài-teû sṳt fung Ngì-ke miàng chhòn Song-ti ke fuk-yîm, ya sṳt fung Ngì-ke miàng lòi kiuk kúi, ya sṳt fung Ngì-ke miàng lòi hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak !’
7:23 Chúng-he Ngài chhiu oi tui kì-teû kóng : ‘Ngâi chhiùng-lòi m̀ sṳt ngì-teû; ngì-teû chok-ok ke ngìn,lì-khôi Ngài !’