《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_4, Yâ-sû Chhai Kâ-li-li Kûng-chok

4 :23 Yâ-sû chiu-hàng phien Kâ-li-li, chhai kì-teû ke fi-thòng, kau-hiun, siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yî-hó mìn-kiên kok-yong ke phiang-chṳn.
4: 24 Kì-ke miàng-sâng chhôn-phien Si-li-â,thai-fàm yû pot-phiang lâu thung-khú ke phiang-chṳn, chhong pûn kúi fu-sṳ̂n, pot yòng-tiên-phiang ke ngìn, chhiòn-phu tai lòi Kì mien-chhièn, Kì chiu yî-hó kì-teû.
4: 25 Kûi-khiùn ke ngìn tui Kâ-li-li, Sṳ̍p-yip, Yâ-lu-sat-lâng , Yù-thai lâu Yok-tán-hò ngoi, lòi thèn Kì.