《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_2, Yâ-sû Khôi-sṳ́ Chhai Kâ-li-li Chhòn-tho

4:12 Yâ-sû thâng-tó Yok-hon pûn ngìn chhut-mai, chhiu sám hi Kâ-li-li;
4:13 Kì lì-khôi Nâ-sat-le̍t lòi-to Kâ-pak-nùng he̍t, ke sàng chhai Sì-pu-lun lâu Nâ-fut-thâ-li ke kin-kie nui, chiap-khiun Kâ-li-li-fù.
4:14 Yî-soi-â só kóng ke fa tet yin-ngiam, chit he kóng :
4: 15 Sì-pu-lun lâu Nâ-fut-thâ-li ke thi-fông, chhai yèn-hói ke lu, Yok-tán-hò ngoi,Ngoi- pâng-ngìn ke Kâ-li-li.
4:16 He̍t chhai vû-am-chûng ke chṳ́-mìn,voi khon-tó thai-kông;chhai sí-yîm só-chhai ke ngìn,ya voi yû kông lòi cheu kì-teû.
4:17 Chhai ke sṳ̀-heu, Yâ-sû chhiu chhòn tho-lî kóng :“Ngì-teû oi hi-chhie̍t chhui-o̍k; yîn-vi thiên-koet khiun lè. ”