《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-1-chông_2, Yâ-sû Kî-tuk ke Tan-sên

1:18Yâ-sû Kî-tuk tan-sên ke kîn-ko he án-ngiòng! Kiâ mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-fûn, hàn màng kiet-fûn chhièn , Mâ-li-â chhiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi.
1:19 Kì-ke vi-fûn-fû Yok-sit he chṳn-chhṳ̍t ke ngìn, chúng-he yu mò-oi kûng-khôi siû-yu̍k kì, chhiu sióng oi am-chûng kié-chhù fûn-yok.
1:20 Tông kì chhai sióng liá sṳ ke sṳ̀-heu, Chú ke thiên-sṳ́ chhai mung-chûng hiong kì hién hien, kóng : “Thai-ví ke chṳ́-sûn Yok-sit, cho ngì thó Mâ-li-â lòi cho pû-ngiòng,ngì m̀-sṳ́ kiâng,yîn-vi kì ke he chhiùng Sṳn-Lìn lòi fài-thôi ke.
1:21 Kì voi kiung yit ke lai-é; ngì chhiu yit-thin chông Kì-ke miàng ôn-cho Yâ-sû; yîn-vi Kì oi kiu chhṳ-kâ ke pak-siang thot-lì kì-teû ke chhui-ok.”
1:22 Liá khien sṳ ke fat-sên he lòi yin-ngiam Chú chia siên-tî só kóng ke fa:
1:23 Yû thùng-ńg chiông oi fài-thôi kiung chṳ́, kì ke miàng chhiu on-cho Yî-mâ- nui-li;Yî-mâ-nui-li yi-sṳ chhiu-he Song-ti lâu ngài-teû thùng- chhai.
1:24 Yok-sit siáng-ko-lòi, cheu Chú ke thiên-sṳ́ só fûn-fu kì-ke lòi hàng, lâu Mâ-li-â kiet-fûn; chhai kì kiung chṳ́ yî-chhièn, mò lâu kì thùng-fòng. Se-ngìn-è chhut-se, chhiu chiông Kì-ke miàng ôn-cho Yâ-sû.