《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_07 Chhai Khet-sî-mâ-nì-yèn Khì-tó

26:36 Ke-sṳ̀, Yâ-sû lâu mùn-thù lòi-to yit-ke thi-fông, hêm-cho Khet-sî-mâ-nî; chhiu lâu Kì-ke mùn-thù kóng : “Ngì-teû chhai liá chhô, tén Ngài hi ke khì-tó.”
26:37 Kì chhiu tai Pí-tet lâu Sî-pí-thai lióng-ke lai-é khiung-ha hi, Yâ-sû khôi-sṳ́ kám-kok chhin yù-sông lâu nàn-ko.
26:38 Chhiu lâu kì-teû kóng : “Ngài-ke sîm chhin yù- sông; ngì-teû chhai-liá, oi lâu Ngài khiung-ha kín-siáng .”
26:39 Kì hàng-chhièn teû-é, chhiu phuk chhai thi-song khì-tó kóng : “Â-Pâ â, ká-sṳ́ he cho-tet, khiù Ngì m̀-hó pûn Ngài lîm liá-ke khú-pî ! Chúng-he, m̀-hó cheu Ngài-ke yi-sṳ, oi cheu Ngì-ke yi-sṳ.”
26:40 Kì to-chón sâm-ke mùn-thù ke-vi, khon-tó kì-teû chhai ke soi-muk, chhiu lâu Pí-tet kóng : “Sṳ̍t-chhai ô, ngì-teû put-nèn thùng Ngài khiung-ha kín-siáng yit-tiám-chûng kiú mâ?
26:41 Oi kín-siáng khì-tó, ngì-teû chang miên-tet ngi̍p mì-fe̍t.Ngì-teû ke lìn-sin khok-sṳ̍t lo̍k-yi,ngiuk-thí chhiu ngiôn-ngio̍k.”
26:42 Yâ-sû thi-ngi-pái yu hi khì-tó kóng : “Â-Pa â, na-he liá-ke khú-pî ká-sṳ́ put-nèn lì-khôi Ngài, yit-thin oi Ngài lîm, chhiu ngien Ngì-ke chṳ́-yi tet sṳ̀n-chhiòn !”
26:43 Kì yu to-chón mùn-thù ke-vi, yu khon-tó kì-teû chhai ke soi-muk, yîn-vi kì-teû ke muk-chû pak-m̀-khôi.
26:44 Kì chhiu lì-khôi kì-teû,thi-sâm-pái hi khì-tó, ya-he kóng khiung-yong ke fa.
26:45 Ke-sṳ̀, Kì yu to-chón mùn-thù ke-vi, chhiu lâu kì-teû kóng : “Liá-ha ngì-teû hàn soi-muk, hàn-chhai ke-vi hiû-sit mâ? Khon-â! Ngìn-chṳ́ pûn kì chhut-mai to chhui-ngìn sú-chûng ke sṳ̀-heu to lé.
26:46 Hong-hí-lòi, Ngài-teû lòi-hi ;khon-â! Chhut-mai Ngài-ke ngìn to lé.