《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_02, Yâ-sû Thi-sâm-pái Yi-ngièn Chhṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

20:17 Yâ-sû hi Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, tai sṳ̍p-ngi ke mùn-thù chhai lu-sùn,lâu kì-teû kóng :
20:18 “Khon â! Ngài-teû liá-ha oi sông Yâ-lu-sat-lâng; Ngìn-chṳ́ chiông oi pûn ngìn kâu-fu chhai chi-sṳ̂-chóng lâu Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ke sú-chûng, kì-teû chhiu oi ngi-thin Kì sí-hìn,
20:19 ya voi chhut-mai Kì pûn Ngoi-pâng-ngìn. Kì-teû voi lòi chok-nung Kì, piên-tá Kì, tâng Kì chhai sṳ̍p-sṳ-ka ; chúng-he Kì thi-sâm-ngit chhiu voi tet-tó fu̍k-fa̍t.