《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_7, Sià-lìn To-chón-lòi

12:43 “Sià-lìn yí-kîn lì-khôi só fu-sṳ̂n ke ngìn, chhiu chhai châu-sóng ke thi-fông hàng-lòi hàng-hi, chhìm hiû-sit ke só-chhai, chúng-he chhìm m̀-tó,
12:44 heu-loi chhiu kóng : ‘Ngâi oi to-chón ngièn-lòi ke vuk-tú hi.’ Kì chhiu to-chón-hi, khon-tó ke vuk hàn-tén, piang-to chhiang-li, yu chṳ́n-lî to án chhîn-chhiang.
12:45 Kì chhiu chhut-hi, tai chhit-ke pí kì chhṳ-kâ hàn-kha ok ke sià-lìn to-chón-lòi, chhiu thùng kì khiung-ha ngi̍p-hi he̍t. Án-ngiòng, ke ngìn heu-lòi ke chhìn-hìn chhiu pí siên-chhièn hàn-kha chhám. Liá sià-ok sṳ-thoi ke ngìn ke chhìn-hìn ya-he án-ngiòng.”