《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_3, Yâ-sû Yî-hó Chhin Tô Phiang-ngìn

8:14 Yâ-sû lòi to Pí-tet ke vuk-hâ, chhiu khon-tó kì-ke chhông-mîn-ôi fat-seû, soi chhai mìn-chhòng-táng.
8:15 Yâ-sû chhiù miâ kì-ke sú, kì-ke ngie̍t-phiang chhiu thui-thet; Kì chhiu hí-lòi chiap-thai Kì.
8:16 Lìm-am ke sṳ̀ , yû ngìn tai chhin-tô pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lòi kien Kì, Yâ-sû kóng yit ki fa chhiu kiuk-cheú ke-teû kúi, Kì ya yî-hó só-yû pot-phiang ke ngìn.
8:17 Kì án-ngiòng cho, he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â kóng ke : “Kì chhṳ-kâ sṳ̀n-su ngài-teû ke ngiôn-ngio̍k, tâm-tông ngài-teû ke phiang-thung.”