《蘭軒小築》

| | | 轉寄

過庄尋料...Ko-chông chhìm liau

Ngài sióng ko-chông chhìm ngì liau

Ngài想過庄尋ngì liau

m̀-ko

m̀過

lu ngài mò mak ke su̍k

路ngài mò mak-ke熟

m̀ tî voi hàng to nai-vi

M̀知會行到nai位

Ngài khon

Ngài看

ngài khiên-tén yit-chak ngiù-mà hi ngiâ vuk-khâ

ngài牽等一隻牛mà去ngiâ屋家

cho ngài ke phân, yit-mien chhong sân-kô

做ngài ke伴,一面唱山歌

chang m̀ voi mò-tho li !

正m̀會mò道哩!